Bezbednost i zdravlje na radu

Abeceda bezbednosti (ABECEDA BEZBEDNOSTI DOO BEOGRAD) je osnovana 2022. godine kao mala porodična firma. Specijalizovani smo za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i posedujemo licencu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Cilj nam je da u skladu sa zakonskim propisima i standardima pružimo stručnu pomoć klijentima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i da efikasno, kvalitetno, uz poštovanje ugovorenih rokova, izvršavamo sve obaveze. Težimo ka tome da da budemo prepoznati kao vodeći u pogledu kvaliteta usluga koje pružamo našim klijentima, zahvaljujući stručnom i iskusnom timu, posvećenošcu i težnji ka stalnom poboljšanju. Korisnike usluga smatramo partnerima sa kojima, uz zajedničku saradnju, ostvarujemo postavljene ciljeve. U daljem tekstu će biti navedene usluge koje nudi agencija Abeceda bezbednosti:

 

  • obavljanje poslova Lica za bezbednost i zdravlje na radu (čl 40. Zakona o BZR)

  • sprovodjenje postupka procene rizika i izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

  • kontrola i savetovanje poslodavca u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i lične zaštitne opreme

  • predlaganje mera za poboljšanje uslova rada naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom

  • redovni obilasci, svakodnevno praćenje i kontrola primene mera za bezbednost i zdravlje na radu

  • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

  • priprema uputstava za bezbedan rad i kontrola njihove primene

  • saradnja i koordinacija sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti BZR

  • izrada i vođenje evidencija iz oblasti BZR

  • izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

  • izrada Programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

  • savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  •  stručna podrška poslodavcima iz oblasti BZR

  • obavljanje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova

  • audit – kontrola i procena usaglašenosti stanja bezbednosti i zdravlja na radu sa zahtevima važećih propisa

Naš sajt

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *