Usluge

Abeceda bezbednosti vam nudi:

 • obavljanje poslova Lica za bezbednost i zdravlje na radu (čl 40. Zakona o BZR)
 • sprovodjenje postupka procene rizika i izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 • kontrola i savetovanje poslodavca u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i lične zaštitne opreme
 • predlaganje mera za poboljšanje uslova rada naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • redovni obilasci, svakodnevno praćenje i kontrola primene mera za bezbednost i zdravlje na radu
 • osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • priprema uputstava za bezbedan rad i kontrola njihove primene
 • saradnja i koordinacija sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti BZR
 • izrada i vođenje evidencija iz oblasti BZR
 • izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • izrada Programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • organizovanje ispitivanja uslova radne okoline i pregleda i provere opreme za rad
 • organizovanje lekarskih pregleda zaposlenih iz oblasti BZR u skladu sa Aktom o proceni rizika i važećim propisima
 • savetovanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • stručna podrška poslodavcima iz oblasti BZR
 • obavljanje poslova koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova
 • audit – kontrola i procena usaglašenosti stanja bezbednosti i zdravlja na radu sa zahtevima važećih propisa
   •  

Zakonska regulativa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu: